Suudi Büyükelçiliğinden Alınan Nota Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Suudi Büyükelçiliğinden Alınan Nota Hakkında

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 
4/5000-42
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen; Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota’ya atıfla, Suudi Arabistan(SA) Gıda ve İlaç Genel Kurulu’nun Suudi Arabistan’a kara, hava ve deniz yolları aracılığıyla sınır kapıları ve limanlardan ithal edilen gıda ürünleri ile ilgili işlemlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacı ile ithalatçılar ve gümrükleme firmalarının yararlanacağı bir elektronik hizmet sistemini hayata geçireceği ve bu hizmetin ticari  kuruluş ve tesislerin tescilini de kapsadığı  ve kesimhanelerin, Suudi Arabistan’a ihracat yapmak isteyen et, tavuk ve balık tesislerinin ve her türlü gıda üreten firmaların tescil ve akreditasyon işlemleri konusunda kolaylıkların saptanmasını hedeflemekte olduğu ve söz konusu hizmete http://www.sfda.gov.sa/Ar/Food/E-services.htm linki aracılığıyla ulaşılabileceği bildirilmektedir.
 
Ayrıca Nota’da, söz konusu elektronik hizmet sisteminden yararlanmak için ihracat yapan firma ve tesislerin anılan sisteme kayıt yaptırmaları gerektiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize Sunarız
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası