Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan Ülke Sohbet Top. - Ankara Sanayi Odası

Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan Ülke Sohbet Top.

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 5/5000- 1036
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden alınan bir yazıda; İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından yurtdışından dönen Ticaret Müşavirlerimizin görev yaptıkları ülkeye ilişkin bilgi ve birikimlerinin iş çevrelerine aktarılması amacıyla “ÜLKE SOHBET TOPLANTILARI”nın düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede bir önceki dönem Cidde Ticaret Ateşesi Sn. Beşir İYİDİKER, bir önceki dönem Kuveyt Ticaret Müşaviri Sn. A. Şevket YURT ve bir önceki dönem Beyrut Ticaret Müşaviri Sn. Musa DEMİR’in katılımıyla, bu pazarlara yönelik deneyim ve pratik ticari bilgilerinin paylaşılacağı “Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan Ülke Sohbet Toplantısı” nın düzenleneceği ifade edilmektedir.

18 Mart 2009 Çarşamba günü saat 14:00’de Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenecek olan “Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan Ülke Sohbet Toplantısı”nda belirtilen ülkelerin:

Dış ticari ve mevzuatının, ikili ticarette karşılaşılan önemli olayların, dış ticaret ile ilgili kurum ve kuruluşların, bu ülkelerle ilgili ihracatçılarımıza öneri ve tavsiyelerin, ilgili ülke bilgilerine nasıl ulaşılacağının, v.b. konuların ihracatçılarımıza aktarılacağı bildirilmektedir.

Katılım ÜCRETSİZ olup, toplantıya son başvuru tarihi 17 Mart 2009 Salı saat 12:00’dir. Başvuru için Songül HAVA (Tel : 0-312-285 79 50 / 227, E-posta : songul@atonet.org.tr) ile temasa geçilip http://www.igeme.gov.tr/haber.efm?haberKodu-090006 adresine kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası