Suudi Arabistan Canlı Keçi,Koyun ve İnek İthali Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Suudi Arabistan Canlı Keçi,Koyun ve İnek İthali Hakkında

    5 Nisan 2013

Tarih: 05.04.2013
İşareti: 05/5000-1297
 
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen Suudi Arabistan Tarım Bakanlığı’nın 10.02.2013 tarihli ve 127665 sayılı kararıyla ülkemizden canlı koyun, keçi ve inek ithaline konan yasağın belirli şartlar dahilinde kaldırıldığı ifade edilmektedir. Anılan Bakanlığın ithalat için gereken bahse konu şartlarını içeren notası ve gayri-resmi tercümesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanlan/Diğer Duyurular” bölümünden ulaşılabilinmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası