SUUDİ ARABİSTAN’IN Yeni İthalat Uygulaması - Ankara Sanayi Odası

SUUDİ ARABİSTAN’IN Yeni İthalat Uygulaması

Tarih: 09.02.2015 
İşareti: 05/5000-315
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Suudi Arabistan’ın 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulamaya koyacağını duyurduğu yeni ithalat uygulaması ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Suudi Arabistan Gümrük İdaresi arasında yapılan yazışmalar sonucunda, Suudi Arabistan Gümrük İdaresi’nden ilişikte örneği sunulan mektubun alındığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu uygulamanın zorunlu olmadığı, uygulamaya dair sistemin tam olarak hazır hale gelmeden kullanıma girmeyeceği ve mevcut gümrük uygulamalarında herhangi bir değişiklik olmayacağının ifade edildiği vurgulanmaktadır.
 
Ek:
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası