Suudi Arabistan’ın Yeni İthalat Düzenlemesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Suudi Arabistan’ın Yeni İthalat Düzenlemesi Hk.

Tarihi : 16.01.2015
İşareti : 
4/5000-97 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Suudi Arabistan’ın www.exportal.com web sitesini kurarak ülkeye yapılacak tüm ihracatlarla ilgili fatura ve dolaşım belgelerinin, sevkiyatlar ülkeye ulaşmadan önce, bu web sitesine kaydedilmesi ve Odalarca elektronik ortamda onaylarının yapılması yönünde bir karar aldığı ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, Bakanlıkları’nın ilgili kurum ve kuruluşla istişare halinde olduğu, Suudi Arabistan nezdinde girişimlerde bulunulduğu ve konu ile ilgili henüz işlem yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.
 
Suudi Arabistan Gümrük İdaresi’nden alınan yazıda ise, Exportal sistemine kayıt olamamış ülkelerce halen düzenlenmekte olan menşe şahadetnamesi fiziki belgesinin kabul edileceği belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda, bir değişiklik olmadığı sürece Suudi Arabistan’a yapılacak ihracatlarda Exportal ile ilgili bir işlem yapılmayacağı ve menşe şahadetnamesi düzenlenmeye devam edileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası