Suriye’ye İhraç Edilen Türk Menşeli Mallara Ait Menşe Şahadetnamesi hk. - Ankara Sanayi Odası

Suriye’ye İhraç Edilen Türk Menşeli Mallara Ait Menşe Şahadetnamesi hk.

Tarihi     : 11.07.2008
İşareti    : 6/5000-3024
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Türkiye – Suriye Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilen Türk menşeli mallara ait menşe şahadetnamesi ve faturaların konsolosluk tasdik harcından muaf olduğu bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası