Suriye / Uluslararası Konferans İlanı - Ankara Sanayi Odası

Suriye / Uluslararası Konferans İlanı

Tarihi     : 27.10.2009
İşareti    : 5/5000 – 3734
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 
 
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsala Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, İngiliz – Suriye Derneği tarafından 31 Ekim – 2 Kasım 2009 tarihleri arasında Şam’da, petrol, doğalgaz, elektrik, toplu konut ve ulaştırma alanlarında yatırım olanaklarının irdeleneceği, çok sayıda yerli ve yabancı yetkililerin katılacağı “Suriye Altyapı Finansmanı” adlı bir konferansın düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Anılan konferansa ilişkin ayrıntılı bilgiye www.syrianpppconference.org web sitesinden ve  TOBB’dan (Meriç KINIKLI, Tel: 0312 218 22 19) ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası