Suriye Turizm Yatırım Forumu - Ankara Sanayi Odası

Suriye Turizm Yatırım Forumu

Tarihi     : 03.04.2009
İşareti    : 5/5000 – 1400
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 5. Uluslararası Turizm Yatırım Forumu’nunn 28-30 Nisan 2009 tarihleri arasında Şam’da düzenleneceği, 1. Arap Turizm Yatırım Forumu’nun da eş zamanlı olarak aynı şehirde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası