Suriye ile turizm alanında işbirliği - Ankara Sanayi Odası

Suriye ile turizm alanında işbirliği

Tarihi     : 22.07.2009
İşareti    : 5/5000 – 2695
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nan alınan bir yazıya atfen, Suriye’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Nidal Kabalan’ın ile yapılan görüşmelerde, Türkiye- Suriye ilişkilerinin değişik veçhelerinin ele alındığı, konuk büyükelçinin Türk firmalarından Suriye’de yatırım yapmalarını beklediklerini, bu bağlamda turizm alanında yatırım yapmak isteyen firmalarımıza ücretsiz arazi tahsis edilbileceğini, 40 yıllık üst kullanım izni verilebileceğini ve bu konuda bir Anlayış Muhtirası imzalanabileceğini ifade edttiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; Büyükelçisi Kabalan’ın, halihazırda otellerin bulunmadığı Suriye’nin güney kısımlarının arkeoloji ve tarihi yapısıyla bir turizm merkezine dmnüşebileceğini, uygun firmaların kendilerine bildirmeleri halinde, Suriye makamlarının bu firmalara gereken kolaylığı gösterebileceğini ifade ettiği vurgulanmaktadır. Konu ile ilgilenen üyelerimizin Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü (Tel: 0312 417 12 00) ile temasa geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası