Suriye İle Dış Ticarette Karşılaştığınız Sorunlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Suriye İle Dış Ticarette Karşılaştığınız Sorunlar Hk.

Tarihi     :17.12.2008
İşareti    :6/5000 –4836
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz, 

Ülkemiz ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler ile ilgili olarak görüşmek üzere; 22 Aralık 2008 Pazartesi günü bazı Suriye milletvekilleri, Suriye Büyükelçisi ve bazı Suriye’li yetkililer Odamızı ziyaret edecek olup; sözkonusu ziyaret kapsamında dile getirilmek üzere; Suriye ile dış ticaretimizde yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri ve toplantıda gündeme alınmasını istediğiniz konular hakkındaki görüşlerinizin en geç 19.12.2008 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr elektronik posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası