Suriye hakkında Bilgi Talebi - Ankara Sanayi Odası

Suriye hakkında Bilgi Talebi

Tarihi :  09.03.2011
İşareti : 5/5000 –  778
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen bir yazıda, Türkiye – Suriye Serbest Ticaret Anlaşması ile ihdas edilen Türkiye – Suriye Ortaklık Konseyi IV. Dönem Toplantısı’nın 2011 yılı Mart ayının ikinci yarısında İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
 
 
Bu bağlamda, sözkonusu toplantıda ele alınmak üzere, Suriye ile olan ticaretimizin STA  kapsamındaki mevcut durumu, karşılaşılan sıkıntılar, talep ve önerileri ile ilgili görüşleri olan üyelerimizin,  görüşlerini en geç 11 Mart 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr )  göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası