SURİYE ARAP CUMHURİYETİ İHRACATI HK. - Ankara Sanayi Odası

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ İHRACATI HK.

Tarihi     : 21.04.2009
İşareti    : 6/5000 –1631

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Suriye’ye ülkemizden su ürünleri ithalatında anılan ülke yetkililerince EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile Menşe Şehadetnamesinin birlikte düzenlenmesinin talep edilmesi sebebiyle ihracatçılarımızın mağdur edildiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis eden Ortaklık Anlaşması” kapsamında, Suriye tarafından ülkemiz menşeli “canlı balıklar, taze soğutulmuş veya dondurulmuş balıklar, balık filetoları ve diğer balık etleri, kabuklu hayvanlar”da (0301,0302,0303,0304,0306) 1.000 tonluk tarife kotası kapsamında vergi muafiyeti şeklinde taviz sağlanmıştır. Bu itibarla, Suriye’de yerleşik ithalatçı firma tarafından söz konusu ürünün ithalatı esnasında Suriye tarafından Türkiye’ye sağlanan tercihli tarife kotasının kullanılması halinde, ülkemizden ihracat partisinin EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşliğinde sevk edilmesi gerekirken, kotanın kullanılmaması veya kota üzerinde ihracatın yapılması durumunda söz konusu ürünlerin Menşe Şehadetnamesi ile gönderilmesi yeterli olmaktadır.

TOBB’un yazısında, Ülkemiz ihracatçısından anılan iki belgenin de aynı anda talep edilmesinin, Ortaklık Anlaşması kapsamında geçerli bir uygulama olmadığı, diğer taraftan, Suriye Gümrük İdarelerinin mevcut uygulamalarındaki söz konusu aksaklığın giderilmesini teminen, yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında ilgili Suriye makamları nezdinde girişimlerde bulunmak üzere Şam Ticaret Müşavirimize talimat verildiği bildirilmiştir..

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası