Suriye’ye Menşe İspat Belgeleri Düzenlenmemesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Suriye’ye Menşe İspat Belgeleri Düzenlenmemesi Hk.

    8 Ekim 2012

Tarihi  : 08.10.2012
İşareti : 
4/5000-3123
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Türkiye ile Suriye arasında “Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Suriye’de çıkan siyasi karışıklıklar nedeniyle 1 Aralık 2011 tarihinde Suriye tarafından, 6 Aralık 2011 tarihinde alınan ve 14 Aralık 2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Karan ile de ülkemiz tarafından askıya alındığı bildirilmiş, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından almış oldukları 10.07.2012 tarihli ve 420000986 sayılı yazıda ise, özetle, Suriye ile Serbest Ticaret Anlaşmasının askıya alındığı bilgisinin verildiği ve ikili ticarette halen tercihli ticaret uygulamasının bulunmadığı hususunun, belgelendirmeler bakımından da göz önünde tutulması konusunda hatırlatmada bulunulduğu belirtilmiştir.
 
Ayrıca, sözkonusu yazıda, “Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması” kapsamında menşe ispat belgesi düzenlenmesi amacıyla, Ticaret Odalarımıza, Sanayi Odalarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odalarımıza başvuruda bulunulması halinde, gerek söz konusu firmalar ve/veya gümrük müşavirleri ile Odalarımız açısından oluşacak külfetin önlenmesi, gerekse Suriye tarafından kabul edilmeyecek belgelerin düzenlenmesi suretiyle oluşabilecek karışıklıkların giderilmesi amacıyla konu ile ilgili olarak yapılacak başvuruların, mevcut durum değişinceye kadar kabul edilmemesinin uygun olacağı bildirilmiştir.
 
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası