Suriye’deki Son Gelişmeler - Ankara Sanayi Odası

Suriye’deki Son Gelişmeler

    18 Mayıs 2012

Tarihi  : 18.05.2012
İşareti : 05/5000-1715
İrtibat  : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Eximbank tarafından, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle aşağıda sunulan hususlarda kararlar alındığı ifade edilmekte olup, alınan kararlar ile ilgili detaylara Eximbank’m web sayfasında (Duyurular kısmında) yer verildiği bildirilmektedir.
 
1)     Eximbank tarafından yürütülmekte olan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi (YDMHKK) Programı kapsamında, Suriye’de iş yapan müteahhitlik firmalarının yanısıra, Suriye’de yerleşik ulusal ve/veya uluslararası işverenlerden iş almış taşeron firmalar ile müşavirlik firmalarına da, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren tahakkuk etmiş hak ediş belgeleri için, Suriye’deki faaliyetlerinin savaş koşulları nedeniyle durduğunu Ticaret Müşavirliği/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek referans yazısı ile belgelemeleri koşuluyla 1,5 yıl geri ödemesiz olmak üzere, 3 yıl vadeli kredi kullanma imkanı getirildiği,
 
2)     YDMHKK Programı kapsamında firmalardan talep edilen banka teminat mektubu tutarlarında 24.04.2012 tarihinden itibaren indirime gidildiği,
 
3)Suriye’ye ihracat taahhüdüyle kullanılmış, halen kredi riski açık kısa vadeli ihracat kredileri (Reeskont Kredisi hariç) ile Suriye’de yapılan uluslararası taşımacılık hizmetleriyle taahhütleri kapatılacak halen riski açık Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredilerinin 31.07.2012’ye kadar gelecek vadeleri, talep edilmesi halinde, teşvik mevzuatında öngörülen sürelere bağlı kalmak üzere uzatılacağı bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası