Sürekli Emisyon Ölçüm Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sürekli Emisyon Ölçüm Tebliği Hk.

Tarihi     : 22.12.2010
İşareti    : 4/5000-4197
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından alınan bir yazıda Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, bacalarında sürekli ölçüm cihazları bulundurmak zorunda olan tesisler, sürekli emisyon ölçüm cihazları ile ilgili Standart ve kriterlerin detayları ile belirlenmesi, söz konusu tesislerin emisyon ve imisyon değerlerinin sağlıklı bir şekilde, Avrupa Birliği Direktifi’ne uygun bir kalite standardına bağlı olarak ölçülmesi, kaliteli ve güvenilir verilerin elde edilmesi ile ilgili tebliğ çalışmasının Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılmakta olduğu tarafımıza bildirilmiştir.
 
Söz konusu taslak metin ve ek-1 dosyasına http://www.lab-cevreorman.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Taslak hakkındaki görüşlerinizi en geç 23.12.2010 tarihine kadar gokcen.celik@aso.org.tr  e-posta adresine veya 312-417 52 05 numaralı faksa göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
  
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası