Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Hk.

    13 Ekim 2011

Tarihi    : 12.10.2011
İşareti   : 4/5000-3091
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
Sürekli emisyon ölçüm sistemleri kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları kapsayan “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” 12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası