Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri Tebliği Taslağı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri Tebliği Taslağı Hakkında

Tarihi : 24.09.2014
İşareti : 
4/5000-2935 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Bakanlık uzmanlarınca yapılan denetimler ve ve ortaya çıkan görüller doğrultusunda “Gerçek Zamanlı Uzaktan Atık Su İzleme Sistemi”nin tümüyle yeniden incelendiği, Bakanlıklarınca yapılan teknik ve detaylı bir çalışma ile “Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri Tebliği Taslağı”nın ortaya çıktığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte de yer alan Görüş Bildirme Formu’na uygun olarak en geç 8 Ekim 2014 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası