SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-1065
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşimlerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmeliğe ilişkin değişiklik taslağı hazırlandığı belirtilmektedir.

(http://www.csb.gov.tr/gm/meslekihizmetler) adresinde yer alan söz konusu taslakla ilgili görüşlerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek-2’sinde yer alan “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”a işlenmiş olarak 19/04/2017 tarihine kadar e-posta ile Odamıza (E-posta: ceyda.polat@aso.org.tr) ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası