Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Gerçekleştirilmiş Çalışma Örnekleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Gerçekleştirilmiş Çalışma Örnekleri Hk.

    16 Ocak 2012

Tarihi  :  16.01.2012
İşareti : 4/5000-206
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kalkınma Bakanlığı yazısına atfen, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nın (Rio+20 Zirvesi) 20-22 Haziran 2012 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde düzenleneceği, zirvede temel olarak sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun giderilmesi çerçevesinde yeşil ekonomi seçenekleri konusunda kurumsal yapılanmanın tartışılması ve bu konularda yol gösterici olabilecek en iyi uygulamaların BM üyesi ülkelerce sunulmasının beklendiği ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Rio+20 Zirvesine yönelik ulusal hazırlık sürecinde, Zirvede sunulacak Ulusal Raporda yer almak üzere sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi konularında hayata geçirilmiş En İyi Uygulamaların seçiminin yapılacağı belirtilmiş olup firmanızca bugüne kadar sürdürülebilir kalkınma konusunda gerçekleştirilmiş çalışmalara (En İyi Uygulamalara) ilişkin başvuruların ekte yer alan ve başvuru ile seçim süreci hakkında ayrıntılı bilgiler içeren başvuru klavuzuna uygun olarak en geç 17 Şubat 2012 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası