Sudan KEK Top. - Ankara Sanayi Odası

Sudan KEK Top.

Tarihi     : 04.03.2009
İşareti    : 5/5000- 995
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye- Sudan Karma ekonomik komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı’nın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi Eker’in eşbaşkanlığında, 6-10 Nisan 2009 tarihleri arasında Hartum’da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerilerinin 06.03.2009 tarihine kadar TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlının 417 97 11 nolu faksına ve kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr e-mail adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası