SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI - Ankara Sanayi Odası

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

    5 Eylül 2017

İşareti : 05/5000-2370
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” görüşe açıldığı bildirilmektedir.
Ekte yer alan taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 05.09.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne ( Esma Dilik, dim@aso.org.tr ) elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

 

Ek :Su Kirliligi Kontrolü Yön. Taslağı (53 sayfa)