Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hk.

    24 Aralık 2010

 
Tarihi     :24.12.2010
İşareti    :4/5000-4227
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: Ösgm-2011/1)” 24.12.2010 Tarih Ve 27795 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası