STRATEJİK ÜRÜN DESTEK TANITIM TOPLANTISI - Ankara Sanayi Odası

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK TANITIM TOPLANTISI

    28 Kasım 2017

İşareti : 05/5000-3199
İlgili Kişi:Nilay Şahin(nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) alınan yazıda, ithalatı yüksek stratejik ürün niteliğindeki ara malların KOBİ’ler tarafından uygun kalite ve standartta üretiminin yapılarak yerlileştirilmesini ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını teşvik ederek cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak, ithal ara ürünleri yerlileştirmek ve millileştirmek, ülke ekonomisine katma değer sağlamak, imalat sanayinde yerli girdi oranını arttırmak ve yerli imalat sanayini geliştirmek amacıyla Stratejik Ürün Destek Programı’nın hazırlandığı belirtilmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı Tanıtım Toplantısı ve Protokol İmza Töreni, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet ARSLAN’ın teşrifleriyle 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara-The Green Park Hotels & Resort’da yapılacaktır.

Toplantı programı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Program

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:

KOSGEB Ankara Sincan Müdürlüğü

312- 589 10 00