Stratejik Ticaret Yetki Lisansı Muafiyeti Hk. - Ankara Sanayi Odası

Stratejik Ticaret Yetki Lisansı Muafiyeti Hk.

    27 Haziran 2011

Tarihi     : 23.06.2011
İşareti    : 05/5000-2103
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı ‘nın 17.06.2011 tarihli ve B.02.1.DTM.0.04.09.01 sayılı yazısına atfen, ABD’ nin politik açıdan yakın müttefiki olarak kabul ettiği 44 ülkeden 36’sına çok sayıda yüksek teknolojili ürünü lisanssız ihraç edebilmesine olanak sağlayan ‘Stratejik Ticaret Yetki Lisansı Muafiyeti’nin 15.06.2011 tarihinde, ABD Resmi Gazetesi’nde (Federal Register) yayınlandığı belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede,  ABD’li firmalar yüksek teknolojili pek çok ürünü,alıcının bilgilendirilmesi ve ürünü kontrollü varış noktasında tutmayı kabul etmesi şartıyla, belirlenen ülkelere lisansız ihraç edebilecektir. Yeni düzenlemeye göre, ürünüe ilişkin sertifika belgesinin malların nakliyesinden önce alınması gerekmekte olup, ABD Ticaret Bakanlığı, ürün sevkiyatlarını İçişleri Bakanlığı’nın Gümrük ve Sınır Koruma Bölümü (Customs and Border Protection) tarafından işletilen ‘Otomatik İhracat Sistemi’ vasıtasıyla takip edebilecektir.
 
Anılan 36 ülke arasında Türkiye de yer almakta olup, diğer ülkeler Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere olarak sıralanmaktadır. Yeni düzenlemeye göre ayrıca, 8 ülke (Arnavutluk, Hong Kong, Hindistan, İsrail, Malta, Singapur, Güney Afrika ve Tayvan) yalnızca ulusal güvenlik kontrollerinden geçen ürünleri ithal edebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgiye http://www.federalregister.gov/articles/2011/06/2011-14705/export-control-refrom-initiative-strategic-trade-authorization-license-exception adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası