STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI - Ankara Sanayi Odası

STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Tarihi   : 06.09.2016

İşareti   : 05/5000-1812

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin revize edildiği belirtilmektedir. Bu yönetmeliğin amacı, çevrenin korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, çevre üzerinde olası önemli etkiler yapması beklenen plan ve programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için yapılan Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/StratejikCevreselDegerlendirmeYonetmelikTaslak.docx internet adresinde yer alan bahse konu Yönetmenlik taslağı hakkında görüş ve önerilerinizin en geç 19 Eylül 2016 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü (ceyda.polat@aso.org.tr) e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası