STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ - Ankara Sanayi Odası

STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ

İşareti : 05/5000-1513
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, özel sektör tarafından, ulusal, bölgesel veya uluslararası standardizasyon kuruluşlarının standart hazırlama faaliyetlerine katılımının, hem işletmeler hem de ülkeler açısından önemli faydalar sağlamakta olduğu, standartları hazırlayanların işletmeler ve ilgili taraflar olmakla birlikte, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gibi standart hazırlama kuruluşlarının çalışmaları koordine ederek köprü vazifesi gördüğü, bu nedenle büyük işletmeler ve özellikle gelişmiş ülkelerin standardizasyon faaliyetlerine katılıma özel önem verdiği, ülkelerin bölgesel ve uluslararası standardizasyon faaliyetlerine etkin katılım için politikalar belirlemekte ve özel sektör temsilcilerini bu çalışmalara katılımları için teşvik etmekte olduğu ifade edilmekte ve dolayısıyla CEN/CENELEC ile ISO/IEC gibi bölgesel ve uluslararası standart kuruluşlarının bünyesinde bulunan idari ve teknik yönetim organlarında aktif olarak yer almanın, standardizasyon faaliyetlerine etkin katılım sağlamanın, standartlar hakkında sadece izleyen taraf değil, politika çizen ve yön veren taraf olabilmenin büyük önem taşıdığı, sanayi ve hizmetler sektörlerinin karşısına çıkabilecek ön görülemeyen standart değişikliklerine tedbir alınması için önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, hem ülkemizin çıkarlarını korumak, hem de standardizasyon konusunda uluslararası arenadaki konumumuzu güçlendirmek için, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk ÖZLÜ’nün katılımı ile TSE ve Birliğin arasında özel sektörün standardizasyon faaliyetlerine etkin katılımını sağlamak adına Birliğin Konferans Salonunda, ekli program kapsamında 25 Mayıs 2017 tarihinde saat: 10.30’da bir işbirliği protokolünün imzalanacağı belirtilmektedir. Söz konusu Protokol kapsamında, standartların dünya ticaretindeki önemini tüm ülkemiz sanayicilerine, tüccarlarına anlatmak ve ülkemizde üretim ve ticaretin yapıldığı tüm sektörlerde uluslararası standartlara yön vermek üzere özel sektörün standardizasyon faaliyetlerine katılımlarını sağlamak üzere çalışmalar planlandığı bildirilmektedir. Bahse konu Törende, imza töreninin yanı sıra standardizasyon faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirmeler ve tecrübe paylaşımlarının da yer alacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizde üretim ve ticaretin yapıldığı tüm sektörlerde standardizasyon faaliyetleri hakkında uluslararası arenada daha fazla rol almamıza öncü olacağı ifade edilen törene katılım sağlamanız durumunda, isminizin ve firmanızın AR-GE Mühendisleri veya Kalite Temsilcilerinin isim ve iletişim bilgilerinin en geç 23 Mayıs 2017 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (zehra.ozturk@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Ek :Protokol Töreni Taslak Program (2 sayfa)