Standard Hazırlama İş Programı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Standard Hazırlama İş Programı Hk.

Tarihi  : 18.03.2013
İşareti : 4/5000-986
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan bir yazıda; Türk Standardlarının hazırlanması çalışmalarının TSE Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı tarafından oluşturulan Yıllık Standard Hazırlama İş Programı doğrultusunda yürütülmekte olduğu bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, Yıllık Standard Hazırlama İş Programının oluşturulmasında; Bakanlıklar,kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticari kuruluşlar, üniversiteler ve ilgili tüm taraflardan gelen talepler dikkate alınarak, ülkemizin/sektörün ihtiyaç duyduğu standardların öncelikli olarak belirlenmekte ve Yıllık Standard Hazırlama İş Programı oluşturulmakta olduğu ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, Türk Standardları Enstitüsü’ne iletilecek bilgilere dayanak oluşturmak üzere,  ülkemizin/ sektörün ihtiyaç duyduğu standardların sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla, standard hazırlanması hususunda ihtiyaç duyduğunuz tüm yeni konuların, ayrıca revize/tadil veya iptal edilmesini düşündüğünüz standartlarla ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 11 Nisan 2013 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası