SSK GENELGESİ HK. - Ankara Sanayi Odası

SSK GENELGESİ HK.

MALİ MÜŞAVİRİMİZİN AÇIKLAMALARI HK.

 

Tarihi     : 12.02.2009
İşareti    : 6/5000-728
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,

 

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tecil ve taksitlendirmenin usul ve esaslarını belirleyen 03.02.2009 gün , 2009- 20 sayılı Genelge ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası 

 

 

 Ek: 2009-20 sayılı  Genelge için tıklayınız.