SSK GENELGELERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

SSK GENELGELERİ HK.

 Tarihi     : 01.09.2008
 İşareti    : 6/5000 –3585

 
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.  

 

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yayımlanan, 2008-79 sayılı SSK Genelgesi ile Sosyal Güvenlik Alacaklarının, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 25. maddesine göre peşin veya taksitle ödenmesi ile ilgili düzenlemeler, 2008-77 Sayılı SSK Genelgesi ile Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki ile ilgili düzenlemelere ilişkin genelgeler ekte bilgilerinize sunulmuştur.  

 

Saygılarımızla,  

 

Ankara Sanayi Odası    

 

 

Ek dosya 1 için tıklayınız.   

 

Ek dosya 2 için tıklayınız.