SRİ LANKA Yatırım Forumu - Ankara Sanayi Odası

SRİ LANKA Yatırım Forumu

 
Tarih: 07.07.2014     
İşareti: 05/5000-2234
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Notaya atfen; Kolombo’da 25 Eylül 2014 tarihinde konut geliştirme, turizm-otelcilik, yenilenebilir eneıji, bilgi teknolojileri, eğitim ve KOBİ’ler gibi alanlara ağırlık veren bir yatırım forumu düzenleneceği bildirilmekte ve anılan foruma ülkemizden de yatırımcıların davet edildiği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu foruma ilişkin bilgiler, taslak program ve katılım formuna TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanları/Yurt Dışı Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası