SRİ-LANKA 2. DÖNEM KARMA EKONOMİK KOMİSYONU - Ankara Sanayi Odası

SRİ-LANKA 2. DÖNEM KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

     Tarih: 14/10/2016

      İşareti: 05/5000-2019

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Sri-Lanka Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 2. Dönem Toplantısı’nın 11-12 Kasım 2016 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’ın yönetimleriyle Ankara’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda anılan KEK Toplantısı’na yönelik olarak, Ekonomi Bakanlığınca yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; iki ülke arasındaki ilişkiler, Sri-Lanka ile kaydedilen ekonomik gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkilere dair varsa sorunlar ve bu sorunlar hakkında çözüm önerileri, KEK 2. Dönem Toplantısı’nda gündeme getirilmesinde yarar görülen konular ve anılan toplantı sonucunda imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı’nda yer alması talep edilen hususlar hakkında bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Konu ile ilgili katkı sağlamak isteyen üyelerimizin görüş ve önerilerini TOBB’a (Fax:0312 218 22 09, e-posta: basak.onur@tobb.org.tr) iletmeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası