“Sosyal Politika ve İstihdam” faslı hk. - Ankara Sanayi Odası

“Sosyal Politika ve İstihdam” faslı hk.

Tarihi     : 11.03.2009
İşareti    : 5/5000-1071
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Avrupa Birliğine katılım sürecinde “Sosyal Politika ve İstihdam” faslına ilişkin müzakere pozisyon belgesinin ülkemiz tarafından hazırlanarak, Avrupa Komisyonuna iletileceği belirtilmektedir. Komisyonun, AB ortak müzakere pozisyonunu hazırlamak üzere ülkemiz müzakere pozisyonunu tüm üye devletlerin görüşlerine sunacağı ifade edilmektedir. AB Ortak müzakere pozisyonunun ülkemize ulaştırılmasıyla, iki tarafın pozisyonları üzerinde müzakereler yürütüleceği bildirilmektedir.

“Müzakere Pozisyonuna” katkımızın, ilerleme raporundaki tespitlerin, tarama sürecinde yapılan sunuşların, Avrupa Komisyonu’nun ilgili faslındaki tarama süreci kapsamında hazırladığı Türkiye tarama raporlarının ve son gelişme dalgasında AB’ye katılan ülkelerin müzakere poziyonları çerçevesinde olduğu belirtilmektedir. Dökümanlar TOBB’un web sayfasında (http://www.tobb.org.tr/abm) yayımlanmaktadır.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine sunulacak olan müzakere pozisyonunda yer almasını istediğiniz görüşlerinizin 17 Mart 2009 tarihine kadar Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’ne (faks: 0312 417 12 71, e-posta: dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası