Sosyal Güvenlik Kurumunca Bilgi ve Belge İstenmesi Hk. Tebliğ Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Sosyal Güvenlik Kurumunca Bilgi ve Belge İstenmesi Hk. Tebliğ Taslağı

    24 Mart 2011

Tarihi    : 24.03.2011
İşareti   : 4/5000 –998
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün yazısına atfen,” Sosyal Güvenlik Kurumunca Bilgi ve Belge İstenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı” düzenlendiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu Tebliğ ile ilgili olarak görüşlerinizin en geç 28.03.2011 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası