Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği Hk.

Tarihi  : 25.03.2013
İşareti : 
4/5000-1094 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası