Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler, Haklar ve Yükümlülükler - Ankara Sanayi Odası

Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler, Haklar ve Yükümlülükler

    4 Haziran 2012

Tarihi : 04.06.2012
İşareti : 8/5000
İrtibat : egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
İnsanlar yaşamları boyunca kendi iradeleriyle ya da iradeleri dışında açığa çıkan çeşitli mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklere maruz kalmaktadır. Bu risklerin ortadan kaldırılması, bireyler üzerindeki etkilerinin azaltılması veya sonuçlarının onarılması gerekmektedir. Ayrıca, insanların artan güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek ve onlara insan onuruna yaraşır huzurlu ve mutlu bir yaşam sunacak bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Bu ihtiyaçtan doğan “Sosyal Güvenlik” toplumun bütün bireylerinin hiçbir ayrım ve ayrıcalık gözetilmeksizin hem ekonomik hem de sosyal bakımdan bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınmasını amaçlayan; birbirleri arasında sıkı bir birlik ve uyum kurulmuş olan bir sistemler bütünü olarak tanımlanmaktadır.
 
Bu doğrultuda Odamız, Sosyal Güvenlik Başkanlığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile birlikte siz değerli üyelerimiz için 06 Haziran 2012 Çarşamba günü saat: 14:30’da “Sosyal Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler, Haklar ve Yükümlülükler” konulu bir seminer düzenleyecektir.
 
Seminere katılmak isteyen üyelerimizin egitim@aso.org.tr adresine katılımcı bilgilerini bildirmeleri gerekmektedir.
  
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası