Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler, Haklar Ve Yükümlülükler Semineri - Ankara Sanayi Odası

Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler, Haklar Ve Yükümlülükler Semineri

    25 Mayıs 2012

Tarihi     :  25.05.2012
 İşareti    : 
8/5000
 İrtibat    : egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
İnsanlar yaşamları boyunca kendi iradeleriyle ya da iradeleri dışında açığa çıkan çeşitli mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklere maruz kalmaktadır. Bu risklerin ortadan kaldırılması, bireyler ve kurumlar üzerindeki etkilerinin azaltılması veya sonuçlarının onarılması firmalarımız açısından önem teşkil etmektedir. Ayrıca, insanların dolayısıyla kurumlarımızın artan güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek ve onlara insan onuruna yaraşır huzurlu ve mutlu bir yaşam sunacak bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Bu ihtiyaçtan doğan “Sosyal Güvenlik” toplumun bütününün hiçbir ayrım ve ayrıcalık gözetilmeksizin hem ekonomik hem de sosyal bakımdan bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınmasını amaçlayan; kurumlar ve bireyler arasında sıkı bir birlik ve uyum kurulmuş olan bir sistemler bütünü olarak tanımlanmaktadır.
 
Bu doğrultuda Odamız, Sosyal Güvenlik Başkanlığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile birlikte üyelerimiz için 06.06.2012 Çarşamba günü saat: 14:30’da “Sosyal Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler, Haklar ve Yükümlülükler” konulu bir seminer düzenleyecektir.
 
Seminere katılmak isteyen üyelerimizin (egitim@aso.org.tr) adresine katılımcı bilgilerini 04.06.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası