Sorumlu Yöneticilik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sorumlu Yöneticilik Hk.

 Sorumlu Yöneticilik Hk.
 
Tarihi     :02.07.2010
İşareti    :4/5000-2171
Yanıt      :gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderdiği bir yazıda  “Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Yerlerin Çalışma İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik” in sorumlu yöneticilik ile ilgili bölümü hakkında bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu yazı ekte tarafınıza gönderilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası