Sondajla Maden Çıkartılan İşyerleri ile Sondaj İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkı - Ankara Sanayi Odası

Sondajla Maden Çıkartılan İşyerleri ile Sondaj İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkı

    19 Aralık 2012

Tarihi   : 19.12.2012
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre hazırlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sayfasının (www.isggm.gov.tr) “Tüm Duyurular” bölümünde yayımlandığı belirtilen “Sondajla Maden Çıkartılan İşyerleri ile Sondaj İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik” taslağı ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Söz konusu Taslak Raporuna ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda 24.12.2012 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası