Son Düzenlemeler Işığında E-Fatura Ve E-Defter Uygulamaları Semineri - Ankara Sanayi Odası

Son Düzenlemeler Işığında E-Fatura Ve E-Defter Uygulamaları Semineri

Tarihi   : 28.06.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
E-Fatura uygulaması, Vergi Usul Kanunu’nun 397 no’lu tebliği ile mümkün hale getirilmiş, daha sonra Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-fatura kullanma hakkına sahip mükelleflerin e-defter kullanımına izin verilmiştir.
 
14 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 421 no’lu Vergi Usul Kanunu tebliği ise, bazı mükellefler açısından e-defter ve e-fatura uygulamasına geçmeyi zorunlu kılmıştır. Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde zorunluluk kapsamına giren mükellefler 31 Aralık 2013’e kadar e-fatura uygulamasına (01/09/2013 tarihine kadar başvurulması gerekmektedir); 31 Aralık 2014’e kadar da e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar. Konu vergi mevzuatı açısından olduğu kadar teknik yönleri nedeniyle de önemli olup bu yönününde ele alınması gerekmektedir.
 
Odamızca, bu konudaki uygulamalara ışık tutması amacıyla 04 Temmuz 2013 tarihinde 14:00 – 16:00 saatleri arasında “E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları Semineri” gerçekleştirilecektir.
 
Söz konusu seminere iştirak etmek isteyen üyelerimizin 03 Temmuz 2013 Çarşamba gününe kadar aşağıda yer alan link aracılığı ile kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası