SOĞUK ZİNCİR TAŞIMASI YAPAN FİRMALAR HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

SOĞUK ZİNCİR TAŞIMASI YAPAN FİRMALAR HAKKINDA

Sayı : 04/5000-1583
Konu : SOĞUK ZİNCİR TAŞIMASI YAPAN
FİRMALAR HAKKINDA

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma’ sına (ATP) 25 Nisan 2012 tarihli ve 6298 no.lu uygun bulma kanunu ile ülkemizin taraf olduğu belirtilmektedir.

Aynı yazının devamında, söz konusu anlaşma kapsamında frigofirik (soğutuculu) karayolu taşıtları başta olmak üzere özel nakliye ekipmanlarının (yalıtımlı, soğutmalı ve ısıtmalı ekipmanlar) tip onay testi ile periyodik testlerinin uygun teknik ve idari kapasiteye sahip merkezlerde gerçekleştirilmesi, test raporu düzenlenmesi ve Anlaşma’nın gereklilikleri ışığında bu ekipmanlara ATP Uygunluk Belgesi verilmesi şart koşulmakta olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, ATP Anlaşması kapsamında yapılacak test, onay ve belgelendirme işlemlerinin 15 Mayıs 2017 itibariyle yetkilendirilen TSE tarafından başlandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, söz konusu Bakanlık Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ATP Anlaşması kapsamında yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere soğuk zincir taşımacılığı faaliyetinde bulunan firma sayısına ihtiyaç duyulduğu bildirilerek Odamız üyelerinden”soğuk zincir taşımacılığı”faaliyetinde bulunan firma sayısı talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilmek üzere Odamız üyelerinden”soğuk zincir taşımacılığı”faaliyetinde bulunan firmaların isim ve iletişim bilgilerini en geç 09 Haziran 2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası