Sn. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya, İsveç, Polonya Ziyareti - Ankara Sanayi Odası

Sn. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya, İsveç, Polonya Ziyareti

Tarih: 21.10.2013
İşareti: 05/5000-3559
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 5-10 Kasım 2013 tarihlerinde beraberinde bir özel sektör heyeti ile Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmelerinin öngörüldüğü ve söz konusu ziyarete Sayın Zafer Çağlayan’ın da iştirak edeceği bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda,üyelerimizin söz konusu ülkeler ve Türkiye arasındaki ilişkileri,kaydedilen gelişmeleri,sorunlar ve çözüm önerilerini, anılan ziyaret sırasında gündeme getirilmesinde yarar görülen hususları Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere en geç 24 Ekim 2013 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
İrtibat:
Ankara Sanayi Odası
Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü
Selin ÖRNEK
Tel:0312 417 12 00 Dahili:1202
Faks:0312 417 52 05
E-mail: selin.ornek@aso.org.tr ; dim@aso.org.tr