Slovenya Cumhurbaşkanı’nın Ziyareti Vesilesiyle Slovenya Yatırım Semineri - Ankara Sanayi Odası

Slovenya Cumhurbaşkanı’nın Ziyareti Vesilesiyle Slovenya Yatırım Semineri

Tarih: 08.01.2014
İşareti: 05/5000-125
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan yazıya atfen; Slovenya Cumhurbaşkanı Sayın Borut Pahor’un Türkiye’ye resmi ziyareti vesilesiyle, DEİK ve Slovenya Yatırım Ajansı (SPIRIT) işbirliğiyle 16 Ocak 2014 Perşembe günü 10:30-15:00 saatleri arasında Ceylan Intercontinental Hotel/İstanburda “Slovenya Yatırım Semineri” düzenleneceği bildirilmektedir. Ayrıca, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra önde gelen Sloven firmaların üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantıda Slovenya’da özelleştirme sürecindeki kurumlarla ilgili bilgi aktarılacağı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, “Avrupa’nın en iyi saklanan sırrı” olarak gösterilen Slovenya’nın endüstri ve tasarım alanlarında sahip olduğu rekabet gücünü yenilikçilikle birleştirmiş olduğu ve sağlam bir ekonomik yapıya sahip olduğu ifade edilmektedir. Ülkede kişi başı milli gelirin 17,500 Euro’nun üzerinde olduğu, 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Slovenya’nın, eski Yugoslavya Devletleriyle güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri bulunduğu ve coğrafi konumu sebebiyle, Koper Limam’nın önemli bir “lojistik merkez” konumunda olduğu bildirilmektedir. Aynca, Slovenya’daki doğrudan yabancı yatırımlar özellikle son 10 yılda ivmeyle artarak geçtiğimiz sene 12 milyar dolara yaklaşmıştır.
 
Slovenya’da yatınm imkanlan ve özelleştirme projelerindeki fırsatların değerlendirilmesi açısından önem arz eden söz konusu Seminer’e ilişkin katılım formu, taslak program ve özelleştirme projesi kapsamındaki Sloven firmalann listesine TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkanlan/Yurtiçi Etkinlikler” bölümünden ulaşılmaktadır. Katılmayı arzu eden firmaların katılım formunu doldurarak DEİK’e (Dilek Tuna, dtuna@deik.org.tr. tel: 0212 3395036) en geç 14 Ocak 2014 Salı günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası