Slovenya Cumhurbaşkanının Ülkemizi Ziyareti - Ankara Sanayi Odası

Slovenya Cumhurbaşkanının Ülkemizi Ziyareti

    2 Ocak 2014

Tarih: 02.01.2014
İşareti:  05/5000-34
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’un, 15-16 Ocak- 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Yatırım Konferansı” sebebiyle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere, anılan ziyarette gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 7 Ocak 2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (dim@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara sanayi Odası