Slovakya ile KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Slovakya ile KEK Toplantısı

Tarihi     : 28.08.2009
İşareti    : 5/5000 – 3157
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye – Slovakya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II: Dönem Toplantısı’nın, 2009 yılı Ekim ayı içerisinde Anlara’da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerilerinin 4 Eylül 2009 tarihine kadar TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı’na (Faks: 0312 218 22 09) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası