Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Elektrik Piyasası Kanununun 16. Md. Göre Para Cezaları H - Ankara Sanayi Odası

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Elektrik Piyasası Kanununun 16. Md. Göre Para Cezaları H

Tarihi     :17.12.2010
İşareti    :4/5000-4160
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanunun 16 Ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ” 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası