Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına - Ankara Sanayi Odası

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

    29 Aralık 2010

Tarihi     :29.12.2010
İşareti    :4/5000-
 4284
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 MADDE 1 – 16/09/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31. maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
          “Bu Yönetmeliğin 33. maddesinde belirlenen süreler içerisinde yapılmamış olan ya da eksik yapılmış olan bildirimler ile 34. maddesi kapsamında yapılması gereken bildirimlerin yapılmaması ya da eksik yapılması halinde söz konusu yükümlülük, Kurumca eksikliğin tespitinin ilgili kişilere tebliği tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü tamamlamayanlar hakkında 10/05/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.”
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası