Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişi - Ankara Sanayi Odası

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişi

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA 2012 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ HK.
 
 
Tarihi  : 23.12.2011
İşareti : 04/5000-3991
 
Sayın Üyemiz,
 
“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16. Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” 23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası