Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Hakkında

    19 Aralık 2014

Tarihi : 19.12.2014
İşareti : 04/5000-3607
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün  yazısına atfen, “ Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasa Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı”hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 26 Aralık 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası