Şirketlerin İradi Tasfiyesi Sürecine Yönelik Düzenlemeler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Şirketlerin İradi Tasfiyesi Sürecine Yönelik Düzenlemeler Hakkında

Tarihi : 20.07.2015
İşareti : 
4/5000-1688 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Onuncu Kalkınma Planı kapsamında, 25 adet öncelikli dönüşüm programına yer verildiği, 7 numaralı “İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı ve Eylem Planı” kapsamında “Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi” bileşeninde yer alan “Şirketlerin iradi tasfiyesi sürecine yönelik düzenleme yapılacaktır.”  eyleminden Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumlu kuruluş olarak, Adalet Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları ile   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ilgili kuruluşlar olarak belirlendiği bildirilmektedir.
 
Anılan yazıda sözkonusu eylem ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin iradi tasfiyesine yönelik maddelerin paydaşların katılımı ile gözden geçirilerek süreçlerin makul sürede sonlanmasının sağlanmasının amaçlanmış olduğu belirtilerek söz konusu eyleme ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak “Şirketlerin iradi tasfiyesi süreçlerinin makul sürede sonlandırılmasının sağlanmasına yönelik yapılması gereken düzenlemeler hakkında” TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizi en geç 12 Ağustos 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası