Şirketlerde Yapı Değişikliği Ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişk - Ankara Sanayi Odası

Şirketlerde Yapı Değişikliği Ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişk

    31 Ekim 2012

Tarihi  : 31.10.2012
İşareti : 
4/5000-3334
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ” 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası